ทำเล ศรีอยุธยา

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตรัตนโกสินทร์ เชื่อมโยงความเจริญยุคเก่ายุคใหม่ มีทั้งหน่อยงานราชการ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ส่วนคอนโดมีไม่มาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานราชการ

ทำเล ใกล้ รร.วัดโสมนัส
จุดเด่น สุนทรีย์แห่งการใช้ชีวิตที่สุดหรูหรา
คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 1 อาคาร 1-2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ บนถนนวิสุทธิกษัตริย์
บริษัท บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ราคา เริ่มต้น 4.29 ล้านบาท