ทำเล ราชดำเนินใน

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน