ทำเล พระราม 5

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญ ผสมผสานกับชุมชนที่อยู่อาศัยเก่าแก่ สถานศึกษา และวัดสำคัญๆ คอนโดใหม่ๆแทบไม่มี