ทำเล อยู่วิทยา

สุวินทวงศ์ นิมิตใหม่ หนองจอก

เป็นถนนที่แยกจากถนนสังฆสันติสุข ขนานกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ลงมาด้านล่าง จนเชื่อมกับสุวินทวงศ์ บ้านจัดสรรเกือบทั้งหมดเป็นทาวน์เฮ้าส์ และส่วนใหญ่อยู่ในซอย มีโครงการบ้านเอื้ออาทร อยู่วิทยาของการเคหะฯรวมอยู่ด้วย