ทำเล นาวงศ์ประชาพัฒนา

วิภาวดี ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ติวานนท์

ถนนนาวงประชาพัฒนาเชื่อมตัดมาจากถนนสรงประภา เส้นทางตรงคู่ขนานคลองประปายาวไปถึงท้ายหมู่บ้านเมืองเอกที่มีคอนโดมิเนียม หอพักนักศึกษา (ม.รังสิต) และร้านอาหารเกิดขึ้นมาก โดยระหว่างผ่านเส้นทางก็มีถนนเลียบคูนายกิน ถนน ร.พ.ช. ที่มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ขึ้นมากเช่นกัน