ทำเล เจ้าคุณทหาร

ร่มเกล้า ลาดกระบัง สุวินทวงศ์

ถนนเจ้าคุณทหาร เป็นถนนสายสั้นๆ เชื่อมระหว่างถนนฉลองกรุงกับถนนร่มเกล้า ผังเมืองกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อการเกษตรและเป็นพื้นที่รับน้ำ และที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป การจัดสรรที่ดินมีน้อย