ทำเล หลวงแพ่ง

ร่มเกล้า ลาดกระบัง สุวินทวงศ์

เชื่ื่อมต่อจากถนนลาดกระบัง ขนานไปกับถนนมอเตอร์เวย์(กรุงเทพฯ-พัทยา) จนสุดส้ินที่คลองหลวงแพ่ง ซึ่งเป็นคลองแบ่งเขตกรุงเทพฯและจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสายสั้นๆ แต่เป็นทั้งย่านอนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย โดยบริเวณจุดพักรถบำรุงทางมอเตอร์เวย์กำหนดเป็นพื้นที่ให้ทำพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ดูรายชื่อย่าน-ทำเลทั้งหมด


Tag ทำเล: