ทำเล สุวินทวงศ์

ร่มเกล้า ลาดกระบัง สุวินทวงศ์

ถนนสุวินทวงศ์หรือถนนสาย 304 เชื่อมต่อจากถนนรามอินทรา ที่บริเวณมีนบุรียาวไปจนเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบ้านจัดสรรขนาดใหญ่หลายโครงการ แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี 2540 และเกือบทั้งหมดเป็นโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ปัจจุบันเร่ิมมีบ้านจัดสรรโครงการใหม่ทยอยเกิดขึ้น โดยช่วงต้นถนนสุวินทวงศ์ยังได้อานิสงส์ของรถไฟฟ้าสายสีชม(ปากเกร็ด-มีนบุรี)ที่มีจุดส้ินสุดแถวตลาดมีนบุรี ซึ่งอนาคตอาจมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นด้วยก็ได้