ทำเล คู้บอน

รามอินทรา นิมิตใหม่ มีนบุรี เสรีไทย

เดิมเป็นเพียงซอยเล็กๆแยกจากถนนรามอินทรา ช่วงกม.8 หรือรามอินทรา ซอย71 ไปเชื่อมกับถนนเลียบคลองสอง ต่อมาขยายเป็น 4 เลน โครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะอยู่ในซอยย่อยของถนนคู้บอน โดยเฉพาะซอยสยามธรณีหรือคู้บอน 27 ปัจจุบันจากถนนคู้บอนมีเส้นทางลัดเชื่อมกับถนนและซอยต่างๆมากมาย เช่น ถนนจตุโชค ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนปัญญาอินทรา เป็นต้น