ทำเล วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก

พหลโยธิน รามอินทรา วัชรพล สายไหม

ถนนวงแหวนรอบนอก ด้านตะวันออกช่วงนี้ เป็นทำเลที่มีศํกยภาพสูง เนื่องจากมีถนนคู่ขนานทั้งสองฝั่ง ซึ่งทั่วไปเรียกกันในชื่อ "วงแหวน-รามอินทรา" โดยถนนคู่ขนานเหล่านี้ยังสามารถลัดเลาะเชื่อมต่อกับอีกหลายเส้นทาง เช่น ถนนคู่บอน ถนนจตุโชค กลายเป็นแยงมุมมุมที่เพิ่มทางเลือกในการเดินทางได้มากขึ้น

ดูรายชื่อย่าน-ทำเลทั้งหมด


Tag ทำเล: