ทำเล กาญจนาภิเษก

พระราม 2 เอกชัย สมุทรสาคร

ที่อยู่อาศัยย่านถนนกาญจนาภิเษกบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร ทำเลบ้านจัดสรรย่านถนนกาญจนาภิเษกบริเวณนี้ส่วนใหญ่อยู่บนถนนสายรอง ได้แก่ ถนนบางกะดี เช่น ทาวน์เฮ้าส์ในซอยบางกระดี และบ้านเดี่ยวในซอยบางกระดี โดยทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวในซอยบางกระดีส่วนใหญ่ระดับราคาปานกลางหรือเป็นบ้านจัดสรรราคาประหยัด