ทำเล พุทธมณฑล สาย 5

ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล เพชรเกษม

พื้นที่อยู่ในเขตผังเมืองสีเม็ดมะปราง คือเป็นที่ดินประเภทคลังสินค้าทั้งหมด ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นซอยที่ออกไปพุทธมลฑลสาย 4