ทำเล ทวีวัฒนา

ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล เพชรเกษม

ที่อยู่อาศัยย่านทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร โดยบ้านจัดสรรย่านถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเป็นบ้านจัดสรรเกือบทั้งหมด เช่น บ้านเดี่ยวย่านทวีวัฒนา บ้านแฝดย่านทวีวัฒนาและทาวน์เฮ้าส์ย่านทวีวัฒนา โดยทำเลบ้านเดี่ยวย่านทวีวัฒนามักอยู่ด้านถนนอักษะ ถนนศาลาธรรมสพน์ ส่วนบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ย่านทวีวัฒนาทำเลจะอยู่ทางด้านถนนเพชรเกษม