ทำเล กาญจนาภิเษก

ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล เพชรเกษม

ที่อยู่อาศํยย่านถนนกาญจนาภิเษกส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร โดยบ้านจัดสรรย่านถนนกาญจนาภิเษกส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ทำเลบ้านเดี่ยวย่านถนนกาญจนาภิเษกส่วนใหญ่อยู่ใกล้ถนนใหญ่หรือเข้าซอยไม่ลึก เช่น บ้านเดี่ยวในซอยสวนผัก บ้านเดี่ยวในซอยบางระมาด ราคาบ้านเดี่ยวในซอยสวนผักอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง แล้วแต่ว่าเป็นโครงการแบรนด์ดังหรือไม่

ดูรายชื่อย่าน-ทำเลทั้งหมด


Tag ทำเล: