นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด บริษัทโฆษณาครบวงจรรายใหญ่ของ
  จังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือ เปิดเผยว่า ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเปิดตัวโครงการ VEE CONDO
  ซึ่งเป็นคอน โดมิเนียมแห่งแรกของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณถนนแม่สอด-แม่ละมาด
  ใกล้กับเทศ บาลเมืองแม่สอด ห่างจากเทศบาลเมืองนครแม่สอดออกมาประมาณ 400 เมตรทางไปแม่ละมาด พื้นที่
  โครงการทั้งหมดมี 2 ไร่ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม พื้นที่ 1 ไร่ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 8 ยูนิต ยูนิตละ 20
  ตารางวา ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 8 ยูนิต ยูนิตละ 15 ตารางวา และคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้นจำนวน 80 ยูนิต ยูนิตละ
  35 ตารางเมตร, 50 ตารางเมตร และ 70 ตารางเมตร การตกแต่งภายในทันสมัย ใช้งบลงทุนประมาณ 110 ล้านบาท

  สาเหตุที่เข้าไปลงทุนด้านอสัง หาริมทรัพย์ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แทนที่จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่
  เนื่องจากเชียงใหม่มีกลุ่มทุนใหญ่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาลงทุนกัน มากแล้ว การแข่งขันกันก็สูง คอนโดมิ
  เนียมก็ยังเหลืออีกหลายสิบแท่งที่ยังไม่ได้ขึ้น ขณะที่แม่สอดยังไม่มีโครงการคอนโดมิเนียม ยังไม่มีทางเลือก คน
  แม่สอดถ้าอยากจะมีบ้าน ก็ต้องอยู่บ้านเดี่ยว หรือบ้านเช่า อพาร์ต เมนต์ก็ต้องเช่า ไม่สามารถซื้อห้องชุดอยู่เองได้
  เพราะไม่มีห้องชุดขาย ที่ผ่านมามีแต่บ้านจัดสรร บ้านจัดสรรมีอยู่ 2-3 รายที่เป็นใหญ่ ขณะที่ปัจจุบันไลฟ์สไตล์คน
  เปลี่ยนไป ชอบความสะดวกสบาย การมีบ้าน 1 หลังต้องดูแลบ้าน ดูแลสวน บางคนเดินทางบ่อยๆ ก็เป็นห่วง ถ้า
  ซื้อห้องชุดไว้ เดินทางไปไหน 1-2 อาทิตย์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน

  ประกอบกับการค้าชายแดนที่แม่สอดบูมมาก การค้าชายแดนไม่ใช่เฉพาะการค้ากับเมียนมาร์อย่างเดียว กับ
  ชนกลุ่มน้อยก็จะมีหลากหลายที่เข้าไป เมียนมาร์เองก็เปิดตัวเองมากขึ้น รายได้ประชากรดีขึ้น เพราะว่าจะมีนัก
  ลงทุน เข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น ตัวแม่สอดเองก็ใกล้ชิดกับเมียนมาร์ ถ้าประชากรเขามีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อมากขึ้น
  ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน แม่สอดกับเชียงแสนเชื่อว่ายังมีโอกาสโตขึ้นอีกมาก เส้นทางคมนาคม
  ก็กำลังพัฒนาเพื่อที่จะเชื่อมเออีซี

  กลุ่มเป้าหมายของโครงการมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยเริ่มทำงานต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีไฟล์สไตล์
  แบบคนรุ่นใหม่ ไม่อยากจะดูแลอะไรมาก กลุ่มที่ 2 เป็นนักธุรกิจที่เข้า-ออกตามชายแดน ติดต่อค้าขายที่เมืองแม่
  สอดหรือเข้ามาทำงานเป็นครั้งเป็นคราว ซึ่งก่อนนั้นได้เช่าบ้านอยู่ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มชาวต่างประเทศ ในเมืองเมีย
  วดี ที่มีฐานะดี ส่งลูก หลานมาเรียนโรงเรียนที่ฝั่งไทย ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ที่นั่งรถรับส่งนักเรียน ข้ามมาเช้าไปเย็น
  กลับ ต้องก่อนด่านปิดเวลา 18.00 น. ซึ่งไม่ค่อยสะดวก การเรียนปัจจุบันนักเรียนจะมีกิจ กรรมมาก ไม่สามารถ
  กลับก่อนเวลาด่านปิดได้ ถ้ากลับไม่ทันก็ลำบาก จะต้องมีที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ อีกทั้งคนเมียน มาร์ก็มีสิทธิ์ซื้อที่อยู่
  อาศัยในไทยได้ด้วย เพราะครึ่งหนึ่งของคอนโดมิ เนียมสามารถขายให้ชาวต่างประเทศได้ด้วย

  โครงการ VEE CONDO เริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ตอนนี้เริ่มทำโฆษณา
  ประชาสัมพันธ์โครงการไปแล้ว เริ่มก่อสร้างสำนักงานขาย ประมาณปลายเดือนเมษายน 2556 การทำการตลาด
  คอนโดมิเนียม เปรียบเทียบเชียงใหม่ ถ้าคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่ จะแข่งกันเรื่องของทำเลและเรื่องของโปรโม
  ชัน แต่ที่แม่สอดตอนนี้คอนโดมิเนียม VEE CONDO เป็นโครงการแรกโครงการเดียว เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแข่ง
  กับใครเรื่องทำเล

  ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
  วันที่บันทึกข้อมูล 17/3/2556 0:00:00
  วันที่แก้ไข 18/3/2556 10:59:30

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น