ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกโปรโมชั่นใหม่สำหรับลูกค้าที่ซื้อคอนโดฯ โดยเฉพาะ เป็นโปรโมชั่นใหม่ที่น่าสนใจท่ามกลางแบงก์ส่วนใหญ่ที่พากันปรับขึ้นดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ซื้อคอนโดฯ ยังถูกกว่าดอกเบี้ยซื้อบ้านเสียด้วย แถมวงเงินกู้ก็สูงถึง 100% ของราคาประเมิน

  โปรโมชั่นพิเศษนี้มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยดังนี้ คือดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือนสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1-2 ล้านบาท และ 6 เดือนสำหรับวงเงินกู้ 2 ล้านบาทขึ้นไป รายละเอียดเป็นดังนี้

  วงเงินกู้ตั้งแต่ 1-2 ล้านบาทมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกกู้ 2 แบบ คือแบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-2.10% ตลอดอายุสัญญากู้ แบบที่ 2 เดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0% เดือนที่ 4-12 = 3.25% ปีที่ 2-3 = MLR-2.05% หลังจากนั้น MLR-0.90%

  ส่วนวงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากเลือกกู้ 2 แบบแรกได้แล้วยังมีอีก 3 ทางเลือก คือแบบที่ 3 ดอกเบี้ย 0% ใน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 = MLR-2.50% ปีที่ 2-3 = MLR-2.05% หลังจากนั้น = MLR-1.00% แบบที่ 4 ดอกเบี้ย 0% ใน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 = MLR-2.25% ปีที่ 2-3 = MLR-2.05% หลังจากนั้น MLR-1.00% และแบบที่ 5 คงที่ 1 ปี 3.70% ปีที่ 2 = 4.70% ปีที่ 3 = 5.70% หลังจากนั้น MLR-1.00% แต่มีเงื่อนไขสำหรับแบบที่ 3 ลูกค้าที่ใช้โปรโมชั่นนี้ต้องทำประกันชีวิต MRTA 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อประกันชีวิต MRTA 50% ของวงเงินกู้ และต้องมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

  เมื่อเปรียบเทียบโปรโมชั่นเงินกู้ซื้อคอนโดฯ ชุดนี้กับโปรโมชั่นสินเชื่อซื้อบ้านจะเห็นว่าดอกเบี้ยถูกกว่า 50-75 สตางค์

  อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยกับแบงก์อื่น โดยเฉพาะถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ อัตราดอกเบี้ยระยะยาว (MLR) ของธนาคารกรุงศรีฯ อาจสูงกว่าบางธนาคารเล็กน้อย เนื่องจาก MLR ของกรุงศรีฯ อยู่ในอัตรา 7.50% ขณะที่ MLR ของธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 7.125% ส่วนกสิกรไทยอยู่ที่ 7.13% แต่สิ่งที่ดึงดูดใจและอาจเป็นสิ่งชดเชยสำหรับโปรโมชั่นนี้ คือปล่อยวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมิน เทียบกับปกติทั่วไปที่ให้วงเงินกู้ประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน

  นอกจากนี้ยังสามารถหาผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (รวมผู้กู้หลักเป็น 4 คน) โดยผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลัก เช่น เป็นสามีภรรยา พี่น้องท้องเดียวกัน หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร เป็นต้น และยังฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ซึ่งปกติจะมีค่าใช้จ่ายรายละ 3,210 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา 0.25% ของวงเงินกู้ด้วย

  ท่านใดสนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และต้องจดจำนองพร้อมเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556


  ที่มา The Condominium ฉบับเดือน พ.ย. 2555
  วันที่บันทึกข้อมูล 28/11/2555 0:00:00
  วันที่แก้ไข 28/11/2555 10:07:42

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น