นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า เปิดเผยว่า ในปี 2556 บริษัทมีแผนออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 3 กองทุน มูลค่ารวม 5,600 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอจากค่าเช่า โดยคาดว่าไตรมาสแรกจะขายได้ 1 กองทุน

  ทั้งนี้ บริษัทเริ่มเข้ามารุกธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หลังจากได้บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้เป็นกองแรก

  สำหรับกองทุนที่อยู่ระหว่างจัดตั้งได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในโรงแรมขนาด 1,800 ล้านบาท ลงทุนในโกดังสินค้าขนาด 1,800 ล้านบาท และลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าขนาด2,000 ล้านบาท โดยเฉพาะสำนักงานให้เช่า ปัจจุบันไม่ค่อยมีโครงการใหม่ ขณะที่ปัจจุบันราคายังไม่แพง แต่แนวโน้มความต้องการสำนักงานให้เช่าน่าจะสูงขึ้น รวมถึงการเปิดเสรีอาเซียน

  นอกจากนี้ บริษัทสนใจศูนย์การค้าจังหวัดขนาดใหญ่ เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงอาจตั้งกองทุนมาลงทุนในศูนย์การค้าหลายๆ แห่ง และดึงให้นักลงทุนในจังหวัดนั้นๆ ได้ลงทุนด้วย

  สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ก็น่าสนใจ และเมื่อตลาดอาเซียนดีขึ้นอาจจะมีการออกไปลงทุนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแล้ว แต่รอดูเกณฑ์การออกไปลงทุนตรงในต่างประเทศ


  ที่มา น.ส.พ. โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2555
  วันที่บันทึกข้อมูล 29/10/2555 0:00:00
  วันที่แก้ไข 29/10/2555 12:50:24

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น