สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตรฯ-นวมินทร์ถึงถนนสุขุมวิท 103 เพื่อให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

  โครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตรฯ-นวมินทร์ถึงถนนสุขุมวิท 103 เป็นโครงการตามแผนผังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งของกรุงเทพมหานคร ที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ซึ่งได้วางถนน ช2 ให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดเขตทาง 60 เมตร

  ถนน ช2 จะทำหน้าที่เป็นถนนสายรองในการรับและกระจายการจราจรแทนถนนสายหลัก โดยเฉพาะในบริเวณย่านบึงกุ่ม สะพานสูง บางกะปิและประเวศ เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนนวมินทร์และถนนศรีนครินทร์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าด้านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายเป็นที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้โครงข่ายถนนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน *นอกจากนี้ถนนสาย ช2 ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงข่ายถนนวงแหวนรอบกลางมีความสมบูรณ์ ส่งผลให้การเดินทางรอบกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ถนนวงแหวนรอบกลาง คือแนวถนนที่ กทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องถนนวงแหวนรัชดาภิเษกมาพัฒนาต่อยอดเป็นถนนวงแหวนอีกวงหนึ่ง โดยเป็นการเชื่อมถนนสายหลักที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างวงแหวนรอบใน (รัชดาภิเษก) และวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) เช่น ถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อเข้ากับถนนที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเติมเต็มโครงข่าย เช่น ถนน ช2, ถนน ง3 และถนน ง2 ให้เป็นถนนวงแหวนรอบกลางที่สมบูรณ์ทำให้การเดินทางรอบกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ด้านแนวเส้นทางของโครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 มีจุดเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างถนนนวมินทร์กับถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตรฯ-นวมินทร์) ลงมาทางทิศใต้ โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างถนนนวมินทร์ต่อเนื่องกับถนนศรีนครินทร์และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีจุดตัดกับถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง ถนนกรุงเทพกรีฑา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ถนนอ่อนนุช มาสิ้นสุดโครงการที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร) และสามารถเชื่อมต่อแนวเส้นทางไปถึงถนนบางนา-บางปะกง (อีก 1 กม.) ให้เดินทางถึงกันได้โดยตลอด

  ส่วนขั้นตอนในการดำเนินโครงการ คือเริ่มจากการสำรวจสภาพพื้นที่และสภาพการจราจร ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากนั้นก็จะคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและจัดทำมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

  ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการออกแบบแนวเส้นทางอย่างน้อย 3 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสม โดยจะใช้เวลาในการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินประมาณ 3 ปี และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี หรือแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ.2560 โดยคาดว่าจะสรุปแนวเส้นทางและออกแบบเบื้องต้นได้ภายในสิ้นปีนี้ เบื้องต้นจะก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรก่อนในระยะแรก โดยมีเกาะกลางซึ่งเผื่อไว้สำหรับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 และอาจจะขยายช่องจราจรเพิ่มเป็น 6 ช่องทางในอนาคต

  สามารถสอบถามรายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวได้ที่www.chor2road.com หรือโทรศัพท์สายตรงถึงกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โทร.0-2731-1592 ต่อ 314, 316 ด้านวิศวกรรม โทร.0-2936-6624 ต่อ 120 และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.08-1621-8736


  ที่มา นิตยสาร บ้านพร้อมอยู่ ฉบับเดือน มิ.ย. 55
  วันที่บันทึกข้อมูล 18/6/2555 0:00:00
  วันที่แก้ไข 18/6/2555 13:37:37

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น