เปลี่ยนบ้าน...เป็นเงิน บ้านยังมีอยู่ เงินทุนใช้จ่ายตามใจ อนุมัติ 1 วัน* ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี** ซ่อมแซมบ้าน ขยายกิจการ ตกแต่งบ้าน เงินทุนสำรองเพื่อใช้จ่าย

  วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  ได้เงินก้อนใหญ่ ใช้จ่ายได้หลายวัตถุประสงค์ตามความต้องการ ทั้งตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน ลงทุน ขยายกิจการ เป็นทุนการศึกษา

  •ผ่อนต่ำ ผ่อนสบายๆได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
  •อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่

  หมายเหตุ  : 
  •วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักประกันและความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า
  •ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี สำหรับหลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์. อาคารพาณิชย์ และห้องชุดนั้น เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ (โดยกรณีที่มีผู้กู้ร่วมกันหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุด) แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
  •หลักประกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่ดินว่างเปล่า โกดัง ที่ไร่ ที่นา ที่สวน โรงเรือนทางการเกษตร (ต้องมีทางเข้าออก) แม้หลักประกันกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของผู้กู้ ก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้
  •อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MRR)
  •ลูกค้ารายเก่าหมายถึง ลูกค้าที่เคยใช้บริการสินเชื่อเคหะ หรือสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารที่ปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  •ลูกค้ารายใหม่ หมายถึง ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อ หรือสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารมาก่อน


  วันที่บันทึกข้อมูล 20/1/2555 0:00:00
  วันที่แก้ไข 1/11/2554 14:11:45

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น