นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M2 (SCBFI3M2)

  โดยยังคงนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกันกับกองแรกเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเสนอขายระหว่างนี้จนถึง 17 ก.พ.ศกนี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท และขนาดกองทุน 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2.00 ต่อปีจากการลงทุนเพียง 3 เดือนนั้น

  ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M2 มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล สัดส่วนร้อยละ 15 ตั๋วแลกเงินธนาคารออมสินร้อยละ 25 ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากฟิทช์เรทติ้งส์ F1 สัดส่วนร้อยละ 20 หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารดอยซ์แบงก์ อันดับเครดิตจากฟิทช์เรทติ้งส์ F1 สัดส่วนร้อยละ 20 และหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารทหารไทยอันดับเครดิตจากฟิทช์เรทติ้งส์ F1 สัดส่วนร้อยละ 20


  ที่มา น.ส.พ. สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 ก.พ. 2554
  วันที่บันทึกข้อมูล 15/2/2554 0:00:00
  วันที่แก้ไข 15/2/2554 10:28:50

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น