ธนาคารกรุงไทย จัดแคมเปญ KTB Tax Saving Festival เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินและลงทุนให้แก่ลูกค้าในช่วงปลายปี นายประสิทธิ์ อำภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือKTB เปิดเผยว่าธนาคารจัดแคมเปญ KTB Tax Saving Festival เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินและลงทุนให้แก่ลูกค้าในช่วงปลายปีโดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งนอกจากได้ผลตอบแทนสูงแล้ว ยังได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย ได้แก่ เงินฝากปลอดภาษี (KTB Zero Tax) ซึ่งช่วยลูกค้าจัดสรรเงินออมแบบมีกำหนดเวลาและได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชี KTB Zero Tax ได้ที่สาขาของธนาคารกว่า 930 แห่งทั่วประเทศ 1 คน ต่อ 1 บัญชี โดยฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000-25,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน +0.25% ต่อปีซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 2.10% ต่อปี โดยลูกค้าจะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย 15%

    ที่มา หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน
    วันที่บันทึกข้อมูล 4/11/2553 0:00:00
    วันที่แก้ไข 4/11/2553 16:46:48

    สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
    ความคิดเห็น