นายประยุทธ โศภิษฐ์พงศธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพงศธร จำกัด และบริษัท กระเบื้องแคนนิท จำกัด
  ผู้แทนจำหน่ายกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นดาดฟ้า โซล่า สแลป เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนผลักดันยอดขายโซล่า สแลป
  เข้าสู่ตลาดอาคารเพื่อการพาณิชย์ มากขึ้นหลังจากตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โซล่า สแลป ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
  ลูกค้าคอนโดมิเนียมและอาคารสูงโซล่า สแลป เป็นแผ่นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรงสูงขนาด 30 x 30 เซนติเมตร มุม
  ทั้งสี่ของกระเบื้องจะอัดขึ้นรูปเป็นขาสั้นๆ เพื่อให้พื้นกระเบื้องยกสูงจากพื้นดาดฟ้าภายหลังการปู ซึ่งจะเป็นโพรง
  กักอากาศ เมื่อแดดส่องกระทบ จะกระทบกับผิวกระเบื้อง หากส่องเป็นระยะเวลานานความร้อนจะถูกถ่ายเทจาก
  ผิวกระเบื้องให้กับอากาศในโพรงที่กักไว้ใต้กระเบื้องจนอากาศร้อน อากาศที่ร้อนจะมีน้ำหนักเบาจึงลอยตัวขึ้น
  อากาศรอบข้างที่เย็นกว่าจะไหลมาแทนที่ตามหลักการถ่ายเทความร้อน (convection) ทางฟิสิกส์

  นายประยุทธต่อไปว่า แผนการรุกตลาดใหม่ของ โซล่า สแลป ครั้งนี้จำทำให้ยอดขายเติบโตจากปกติปีละ 10 –
  12% มาอยู่ที่ 15-18 % โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้ เจ้าของอาคารพาณิชย์มีความต้องการนำโซ
  ล่าสแลปมาใช้เพื่อต้องการความร้อน

  ที่มา หนังสือพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ
  วันที่บันทึกข้อมูล 30/3/2553 0:00:00
  วันที่แก้ไข 30/3/2553 11:20:05

  สนใจสอบถามข้อมูล "Solar Roof" เพิ่มเติม
  ความคิดเห็น