ทำเล ราชวิถี

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

ถนนหลักคู่ขนานกับถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องจากถนนดินแดง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปเชื่อมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลขนาดใหญ่

โครงการทั้งหมด 0 รายการ