ทำเล ประดิพัทธ์

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

ถนนสายสั้นๆ เชื่อมถนนพหลโยธิน-พระราม 5 ย่านที่อยู่อาศัยเก่า ได้รับอานิสงค์จากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานควาย ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม แต่จะจำกัดเฉพาะช่วงตัดถนนพหลโยธินถึงถนนพระราม6 เท่านั้น ที่เหลือจากนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของทางราชการ

โครงการทั้งหมด 0 รายการ