ทำเล เพชรบุรี

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณช่วงบรรจบถนนราชดำริ(แยกประตูน้ำ)ปัจจุบันเป็นศูนย์ค้าส่งค้าปลีกสินค้าแฟชั่นที่รู้จักในระดับโลก และเป็นย่านคอนโดมิเนียมพักอาศัยฯระดับหรูที่ขยับขยายมาจากบริเวณถนนสุขุมวิท

โครงการทั้งหมด 0 รายการ