ทำเล สุรวงศ์

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ ถนนเศรษฐกิจในรุ่งเรืองในยุค 30-40 ปีก่อน ปัจจุบันมีอาคารรุ่นเก่าที่ทรงคุณค่าสลับกับอาคารที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงร้านอาหารที่เน้นบริการกับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก คอนโดใหม่มีไม่มาก เนื่องจากที่ดินหายาก

โครงการทั้งหมด 0 รายการ