ทำเล สีลม

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ แหล่งรวมอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลระดับมาตรฐานและโรงเรียนเอกชนชั้นนำ เชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าและถนน คอนโดเปิดใหม่เกือบทั้งหมดเป็นโครงการระดับไฮเอ็นด์ ระดับ 1-2 แสน/ตารางเมตรละ

โครงการทั้งหมด 0 รายการ