ทำเล สาทร

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ แหล่งรวมอาคารสำนักงานทันสมัย ตึกสูงริมถนนใหญ่ โรงแรมระดับ 5 ดาว รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานฑูตสำคัญๆ เชื่อมโยงถนนสายหลักสำคัญ อาทิ พระราม4 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ฯลฯ คอนโดใหม่เป็นโครงการระดับไฮเอ็นด์

โครงการทั้งหมด 0 รายการ