ทำเล พระราม 4

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ ถนนสายสำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต เชื่อมโยงพื้นที่ชั้นในกับฝั่งตะวันออก และเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบัน เช่น บางรัก ปทุมวัน และสาทร คอนโดใหม่ถนนพระราม 4 จะอยู่ช่วงปลาย ด้านที่ติดกับสุขุมวิท

โครงการทั้งหมด 0 รายการ