ทำเล อนุสาวรีย์ชัยฯ

พหลโยธิน สะพานควาย อารีย์ อนุสาวรีย์

จุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งเข้าไปในเมืองและออกนอกเมือง ณ บริเวณนี้สามารถเลือกใช้บริการรถตู้ได้หลายเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด คอนโดย่านอนุสาวรีย์มีไม่มาก และส่วนใหญ่อยู่ในซอย

โครงการทั้งหมด 0 รายการ