ทำเล สิรินธร

จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า เพชรเกษม

ถนนสิรินธรแยกจากถนนบรมราชชนนีเชื่อมกับถนนราชวิถีที่บริเวณแยกบางพลัด คอนโดย่านถนนสิรินธรมีจำนวนไม่มาก ทำเลคอนโดถนนสิริธรอยู่ติดถนนใหญ่ ใกล้แยกบางพลัด เน้นใกล้ๆรถไฟฟ้า เช่น คอนโดย่านสิรินธร ใกล้รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน คอนโดสิรินธรใกล้รถไฟฟ้าสถานีสิรินธร ราคาคอนโดย่านสิรินธรราคาไม่แพง

โครงการทั้งหมด 0 รายการ