จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า เพชรเกษม

ทำเลย่านนี้ : จรัญสนิทวงศ์ | สิรินธร | ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี | บรมราชชนนี | ราชพฤกษ์ | พุทธมณฑล สาย 1 | กาญจนาภิเษก | เพชรเกษม | ลาดหญ้า | อรุณอัมรินทร์ |

ถนนจรัญสนิทวงศ์เร่ิมต้นตั้งแต่แยกท่าพระฝั่งธนบุรีเรื่อยไปจนส้ินสุดที่เชิงสะพานพระราม7 ที่อยุ่อาศัยย่านจรัญสนิทวงศ์ส่วนใหญ่เป็นคอนโด โดยคอนโดย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ส่วนใหญ่อยู่ริมถนนและใกล้รถไฟฟ้า เช่น คอนโดถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน คอนโดฯใกล้รถไฟฟ้าสถานีท่าพระ คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสถานีจรัญสนิทวงศ์13

โครงการทั้งหมด 12 รายการ