เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

ทำเลย่านนี้ : สีลม | สาทร | สุรวงศ์ | สี่พระยา | พระราม 4 | เพลินจิต | รัชดาภิเษก | พระราม 3 | เพชรบุรี | พระราม 1 |

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ แหล่งรวมอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลระดับมาตรฐานและโรงเรียนเอกชนชั้นนำ เชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าและถนน คอนโดเปิดใหม่เกือบทั้งหมดเป็นโครงการระดับไฮเอ็นด์ ระดับ 1-2 แสน/ตารางเมตรละ

โครงการทั้งหมด 12 รายการ