สายสีแดงอ่อน ศาลายา ตลิ่งชัน บางซื่อ มักกะสัน หัวหมาก

เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 4.1 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 3.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีพระราม 6 5.3 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางกรวย-กฟผ. 4.8 กม. 11 นาที

เริ่มต้น 5.16 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก **สถานีสามเสน 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 2.9 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 2.45 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก **สถานีสามเสน 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 3.0 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 4.9 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก **สถานีราชวิถี 3.0 กม. 10 นาที
ห่างจาก **สถานีสามเสน 2.1 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 3.19 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 4.2 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีพระราม 6 6.0 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 1.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 2.1 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 2.3 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 4.3 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 1.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 3.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีพระราม 6 5.3 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางกรวย-กฟผ. 5.0 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 3.9 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก **สถานีสามเสน 2.3 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 2.7 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.8 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีพระราม 6 4.8 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.2 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีประดิพัทธ์ 3.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 2.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีพระราม 6 4.7 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 2.69 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระราม 6 3.4 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 2.3 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 2.1 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 2.56 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระราม 6 3.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางซื่อ 2.7 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางซ่อน 5.5 กม. 10 นาที
โครงการทั้งหมด 141 รายการ