สายสีเขียวอ่อน BTS สายสุขุมวิท

คอนโดมิเนียม

1400โครงการ

สถานีแนะนำ :

เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 4.8 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 3.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 4.1 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 4.7 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.8 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.7 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 2.30 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 3.0 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 3.6 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 5.6 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 4.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 4.3 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 1.85 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.7 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.0 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 1.9 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 0.5 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 1.7 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 2.7 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 2.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.3 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 6 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีทองหล่อ (E6) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.3 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.9 กม. 16 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.2 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.7 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.8 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.9 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.3 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.2 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.3 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 3.65 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 0.5 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 3.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 5.3 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.95 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.3 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 0.6 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 1.9 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.1 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.6 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 2.48 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 4.8 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 3.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 4.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 3.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 3.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 4.7 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 2.69 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.8 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 0.5 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.0 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.1 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 4.0 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.5 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.9 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.7 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 1.89 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.2 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.19 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 3.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 0.3 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.5 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 2.7 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.10 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.6 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.8 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 0.5 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.4 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 1.00 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.1 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.3 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.8 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.5 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 0.95 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีคลองสี่ (N26) 10.1 กม. 16 นาที
ห่างจาก *สถานีคูคต (N24) 4.6 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีก.ม.25 (N23) 5.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก **สถานีคลองสาม (N25) 7.4 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 5.19 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.0 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 4.4 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.9 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.0 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 0.89 ล้านบาท
ห่างจาก **สถานีสวางคนิวาส (E24) 1.2 กม. 2 นาที
ห่างจาก **สถานีบางปู (E27) 11.6 กม. 15 นาที
ห่างจาก *สถานีสายลวด (E22) 5.3 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีแพรกษา (E21) 5.6 กม. 11 นาที
ห่างจาก **สถานีศรีจันทร์ประดิษฐ์ (E26) 4.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก **สถานีเมืองโบราณ (E25) 2.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 8.3 กม. 17 นาที
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 6.6 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีเคหะสมุทรปราการ (E23) 3.1 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 3.59 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 3.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 0.7 กม. 2 นาที
เริ่มต้น 2.49 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.0 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.9 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 5.1 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 4.1 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.20 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.5 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.8 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.2 กม. 1 นาที
เริ่มต้น 1.70 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 9.2 กม. 15 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 3.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 5.2 กม. 17 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.1 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.9 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.3 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.8 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2.35 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.0 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.2 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.1 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 17.00 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอโศก (E4) 3.4 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีพร้อมพงษ์ (E5) 1.1 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีทองหล่อ (E6) 1.4 กม. 5 นาที

เริ่มต้น 2.45 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.6 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 8.9 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 10.3 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 12.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 8.7 กม. 15 นาที
เริ่มต้น 4.1 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 0.4 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.7 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.0 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 4.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีทองหล่อ (E6) 3.0 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.85 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 4.8 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 6.2 กม. 15 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.3 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 6.3 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.09 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.2 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 4.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 4.5 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 2.5 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 1.5 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 0.96 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.9 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.0 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.8 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.8 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 4.1 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 3.4 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.1 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 2.7 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.2 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.3 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 4.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.2 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.2 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2.59 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.0 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.3 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 5.1 กม. 16 นาที
เริ่มต้น 3.6 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 3.9 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 6.2 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 3.1 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 3.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.9 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 2.9 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.75 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.8 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.1 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 2.39 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.0 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 4.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.8 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอโศก (E4) 3.3 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีพร้อมพงษ์ (E5) 0.8 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 3.1 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.8 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.3 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.5 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.9 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.98 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 4.0 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 4.9 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.98 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.0 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.7 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.6 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.3 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.7 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 0.97 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 2.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 1.8 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 2.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.4 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 2.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 1.3 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.2 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 2.6 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.1 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 0.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.3 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 0.99 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 5.0 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.5 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.5 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 0.97 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.9 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.9 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.2 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 0.97 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.8 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.3 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 3.8 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.32 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 3.3 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.4 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 2.3 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.6 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 3.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 0.4 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 0.8 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีทองหล่อ (E6) 1.6 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 5 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.9 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 1.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 1.1 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 3.3 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.2 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 2.99 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 2.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 1.6 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.7 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 3.2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.5 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.4 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 5.2 กม. 16 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.7 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.2 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 0.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.7 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 2.76 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.8 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.4 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.7 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.9 กม. 2 นาที
เริ่มต้น 0.85 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 2.1 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 2.37 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 4.0 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.7 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.1 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.6 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.1 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.75 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.3 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 0.4 กม. 2 นาที
เริ่มต้น 1.45 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.6 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 4.5 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.7 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.4 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.2 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.4 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 0.7 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.1 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 4.0 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 5.0 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 2.8 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 2.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 4.0 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 2.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.1 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 1.4 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.5 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 3.1 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.6 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.1 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 2.7 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 3.5 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.5 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 0.3 กม. 2 นาที
เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.5 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 4.05 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีนานา (E3) 5.3 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีชิดลม (E1) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีเพลินจิต (E2) 0.4 กม. 1 นาที
เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.0 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.8 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.1 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.78 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.5 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 5.2 กม. 16 นาที
เริ่มต้น 10 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีสยาม (CS) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีชิดลม (E1) 3.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีเพลินจิต (E2) 3.1 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.7 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.0 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 4.6 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 4.1 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.8 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 1.35 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 6.1 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 6.6 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 8.8 กม. 17 นาที
เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 2.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 1.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีแพรกษา (E21) 3.0 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.89 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.5 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.8 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.6 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 0.88 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 6.7 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 4.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 5.2 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.8 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 0.85 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.0 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 3.7 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.0 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 0.98 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีแพรกษา (E21) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 8.6 กม. 23 นาที
ห่างจาก *สถานีสายลวด (E22) 4.2 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 5.5 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีเคหะสมุทรปราการ (E23) 8.3 กม. 19 นาที
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 2.3 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.19 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.0 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.57 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 4.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 5.1 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.27 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 6.3 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 5.7 กม. 15 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.7 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 0.6 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 1.6 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.8 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.1 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 4.18 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีราชเทวี (N1) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีพญาไท (N2) 0.2 กม. 1 นาที
เริ่มต้น 3.5 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.5 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 0.3 กม. 1 นาที
เริ่มต้น 5.81 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอโศก (E4) 0.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีนานา (E3) 1.7 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีเพลินจิต (E2) 1.7 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 4.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีเพลินจิต (E2) 1.3 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีนานา (E3) 2.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอโศก (E4) 1.2 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 3.2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 2.8 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 0.9 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 4.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 3.1 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 3.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 2.1 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 2.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.7 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 4.1 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 4.6 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.98 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.0 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 5.16 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 4.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 2.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2.3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 4.4 กม. 14 นาที
เริ่มต้น 1.4 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 4.9 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.2 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.0 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.2 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.3 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 3.0 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.7 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.3 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.6 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 5.99 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีทองหล่อ (E6) 3.0 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.3 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 4 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.0 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.3 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.1 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 4.0 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.1 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 2.75 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 3.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.1 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.8 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.5 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 2 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 6.1 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 5.5 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 4.9 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.88 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 6.1 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 0.8 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.9 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.6 กม. 15 นาที
เริ่มต้น 1.3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.2 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 0.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.2 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.3 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 0.99 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 1.8 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 3.1 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 2.8 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 2.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.4 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.08 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.0 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 5.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 5.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 5.9 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.3 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 0.6 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.4 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 2.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 4.3 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 1 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.1 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.8 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 3.3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.5 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.7 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.8 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.5 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.6 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.9 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.0 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 2.05 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.9 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 2.4 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.0 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 0.7 กม. 3 นาที
เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.1 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.5 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 2.64 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.7 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 0.5 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.7 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.39 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.5 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 4.8 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอารีย์ (N5) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีสนามเป้า (N4) 0.8 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 6.1 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2.79 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.5 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 3.5 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 5.0 กม. 13 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.6 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 2.8 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 3.49 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 3.2 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 3.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.0 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 0.9 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 0.7 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 4.2 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 2.59 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.4 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.3 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.1 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.8 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.9 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 1.9 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.6 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 3.5 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 5.5 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 6.0 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 1.2 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีก.ม.25 (N23) 6.3 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 9.4 กม. 21 นาที
เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.9 กม. 12 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.4 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 0.9 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 1.1 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 1.45 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 3.7 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 0.4 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 4.6 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 3.9 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 3.6 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 2.35 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.9 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.4 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.6 กม. 14 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.5 กม. 1 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.3 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอโศก (E4) 0.8 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีนานา (E3) 1.8 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีเพลินจิต (E2) 1.5 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 2.49 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 1.9 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 2.5 กม. 7 นาที
เริ่มต้น 3.3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 3.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.7 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.6 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 4.0 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีบางบัว (N15) 3.4 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 2.4 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 3.9 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.9 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 2.3 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 4.3 กม. 13 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.5 กม. 12 นาที
เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 4.4 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 2.9 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.2 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 2 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 3.9 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 5.9 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 3.6 กม. 10 นาที
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 5.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 4.9 กม. 14 นาที
เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.3 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 0.4 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.2 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.1 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 0.4 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.3 กม. 3 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.2 กม. 4 นาที
เริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีสะพานควาย (N7) 1.1 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีหมอชิต (N8) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) 2.7 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 10.4 กม. 23 นาที
เริ่มต้น 0.95 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสายลวด (E22) 26.8 กม. 36 นาที
ห่างจาก *สถานีแพรกษา (E21) 25.8 กม. 34 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 17.9 กม. 23 นาที
ห่างจาก *สถานีศรีนครินทร์ (E20) 24.9 กม. 32 นาที
ห่างจาก *สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 19.9 กม. 27 นาที
ห่างจาก *สถานีเคหะสมุทรปราการ (E23) 30.9 กม. 42 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) 5.1 กม. 8 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 5.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 5.0 กม. 12 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 5.9 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 1.14 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.8 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.4 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.7 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.5 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.0 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.9 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 3.2 กม. 11 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 3.4 กม. 11 นาที
เริ่มต้น 3.49 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.4 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 2.1 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 2.5 กม. 8 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 2.9 กม. 8 นาที
เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.5 กม. 6 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 6.3 กม. 14 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 2.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 4.4 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.89 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีพหลโยธิน 24 (N10) 4.9 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีกรมป่าไม้ (N14) 5.6 กม. 11 นาที
ห่างจาก *สถานีเกษตรศาสตร์ (N13) 3.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีเสนานิคม (N12) 4.6 กม. 14 นาที
ห่างจาก *สถานีรัชโยธิน (N11) 3.3 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 3.2 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.1 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.7 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 1.0 กม. 5 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 3.7 กม. 10 นาที
เริ่มต้น 1.12 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 3.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.8 กม. 6 นาที
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 1.2 กม. 5 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 2.0 กม. 6 นาที
เริ่มต้น 3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.6 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.5 กม. 7 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.7 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.3 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.8 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.2 กม. 13 นาที
เริ่มต้น 2.85 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 4.6 กม. 15 นาที
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 1.5 กม. 4 นาที
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 3.4 กม. 10 นาที
ห่างจาก สถานีปุณณวิถี (E11) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.9 กม. 9 นาที
เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
ห่างจาก *สถานีสายหยุด (N19) 0.6 กม. 2 นาที
ห่างจาก *สถานีวงเวียนหลักสี่ (N18) 1.4 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีสะพานใหม่ (N20) 1.1 กม. 4 นาที
ห่างจาก *สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2.3 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 1.3 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอุดมสุข (E12) 4.2 กม. 14 นาที
ห่างจาก สถานีแบริ่ง (E14) 2.0 กม. 7 นาที
ห่างจาก *สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) 2.6 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีบางนา (E13) 2.8 กม. 9 นาที
ห่างจาก *สถานีสำโรง (E15) 1.3 กม. 5 นาที
เริ่มต้น 5 ล้านบาท
ห่างจาก สถานีอ่อนนุช (E9) 0.9 กม. 3 นาที
ห่างจาก สถานีพระโขนง (E8) 1.1 กม. 2 นาที
ห่างจาก สถานีบางจาก (E10) 3.2 กม. 9 นาที
ห่างจาก สถานีเอกมัย (E7) 1.9 กม. 5 นาที