schtab4
schtab3
schtab2
schtab1
ราคาเริ่มต้น
ราคาสูงสุด

รวมคำค้นหายอดนิยม


กทม.ยันจ้างบีทีเอสซีประหยัด6พันล.ยกกม.ยันเซ็นรถไฟฟ้าไม่ต้องผ่านมท.

Post : 15/05/2012


นายธีระชนแถลงว่า การจ้างบีทีเอสซีเดินรถไฟฟ้า 30 ปี เป็นการยืนยันว่า กทม.จะไม่ต่อสัญญาสัมปทานกับบีที
เอสซี ส่วนการที่ กทม.จ้างเคทีก็สามารถทำได้ มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 รองรับ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า กทม.มีอำนาจตัดสินใจในการว่าจ้าง
บริษัทเอกชนมาดูแลทรัพย์สิน โดยการต่อสัญญาในครั้งนี้ได้มีการศึกษารวมถึงผ่านความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การต่อสัญญาครั้งนี้เพื่อให้กทม.มีอำนาจในการควบคุมดูแลระบบรถไฟฟ้า รวมถึง
กำหนดอัตราค่าโดยสารโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนที่ใช้บริการในระยะยาว

"การจ้างเดินรถครั้งนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะการจ้างตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ มาตรา 89 (8) ที่ระบุว่า กทม.จ้างเคทีเพื่อเป็นเอกชนว่าจ้างบีทีเอสซี เว้นแต่บีที
เอสซีประสงค์จะต่อสัญญาสัมปทาน ซึ่งต้องแจ้ง กทม.ล่วงหน้า 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุด ซึ่ง
กรณีนี้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" นายธีระชนกล่าว

ด้านนายอมรแถลงว่า สำหรับค่าจ้าง บีทีเอสซีเดินรถไฟฟ้า 1.9 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 30 ปีนั้น เคทีได้
เชิญสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) มา
ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด และได้มีการเจรจาอย่างถึงที่สุดแล้ว ซึ่งถูกกว่าหลักสากลทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้าน
บาท

นายอมรกล่าวว่า เมื่อปี2543 เคทีเคยร่างข้อกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ทีโออาร์) เพื่อหาผู้รับจ้างเดิน
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ไม่มีเอกชนสนใจ เพราะติดปัญหาการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง เพราะ
ต้องหาพื้นที่ ต้องเวนคืนที่ดิน ซึ่งปัจจุบันศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นของ บีทีเอสซีที่เช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์ การจ้างบีที
เอสซีจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างศูนย์ซ่อมใหม่ และทำให้การเดินรถไม่สะดุด นอกจากนี้ มีการประเมิน
จากสถาบันที่ปรึกษาแล้วว่าการจ้างในระยะเวลา 30 ปี ถูกกว่าสัญญาจ้าง 17 ปี ถึงกว่า 6,000 ล้านบาท


ที่มา มติชน


บทความที่คุณอาจสนใจ
  • f1
  • f2
  • f3
  • f4
  • f5
footerfb